Kooperativet Silvermånen drivs som ett Arbetsintegrerande socialt företag(ASF), och startade 1995 som en ideell förening.

Vi har en styrelse där våra medlemmar har majoritet och därmed stort inflytande över verksamheten. Vi har regelbundna medlems- och styrelsemöten.

För tillfället har vi fyra arbetsgrupper där du kan välja vart du vill arbeta eller alternera mellan:

Silvermånen: som bl. a sköter inköp, lagar ekologisk lunch och har olika sorter av friskvård.

Silverhojen: här renoverar vi cyklar, som vi får till skänks, som sedan säljs vidare igen-återbruk.

Vi utför även service och enklare reparationer.

Hunddagis: Vi är ett litet personligt hunddagis med plats för max 8 hundar, dagen är en positiv arbetsdag för både hundar och människor. Vi spenderar hela dagen tillsammans med varandra.

Admin: här jobbar vi med att bl. a bokföra, skriva ansökningar och tillvarata föreningens intressen och marknadsföring.

Vi vänder oss till personer som lever med psykisk ohälsa av olika slag, står utanför den reguljära arbetsmarknaden eller behöver språkträning.

Nyköpings kommun ger årligen stöd med ett föreningsbidrag till Kooperativet Silvermånen.

KONTAKTA OSS