Kooperativet Silvermånen är ett socialt arbetskooperativ och en ideell förening.

Vi vänder oss till personer som lever med psykisk ohälsa. Flera av deltagarna har funnits med sedan starten år 1995. Det är en lugn och trygg verksamhet med daglig sysselsättning och fokus på att träffas i ett socialt sammanhang.


Verksamheten bygger på frivillighet och inga kommunala beslut behövs. Vi arbetar för en personlig utveckling och självständighet. Vi ser människan som en helhet där alla delar är lika viktiga, både den fysiska ochden psykiska hälsan.


Gemenskap, rutiner och trygghet är viktigt på kooperativet. Vår personal består av handledare med stor kompetens och lång erfarenhet inom socialpsykiatrin.

VÄRDEORD

Följande värdeord används

i kooperativa sammanhang:

 • Demokrati – att vara med och bestämma
 • Rättvisa – en man en röst
 • Solidaritet – känsla av samhörighet och vilja att stödja och hjälpa andra
 • Självhjälp – att tillsammans med andra hjälpa sig själv
 • Personligtansvar – frivillig samverkan för föreningens bästa
 • Jämlikhet – alla människors lika värde


I det dagliga arbetet strävar föreningenefter att ge:

 • Trygghet
 • Gemenskap
 • Personligutveckling: utmana rädslor, träna förmågor - både befintliga ochnya.
 • Empati
 • Känslan av att vara behövd och viktig för andra
 • Att fungera i en grupp